Αεροστρώματα

RIC/ARMONY 700

Το σετ αποτελείται από αντλία συμπίεσης  με ρυθμιστή, συναγερμό φωτός και ήχου για χαμηλή πίεση, στατική λειτουργία, αερόστρωμα κυψελών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) και λειτουργία μαξιλαριού για το κεφάλι. Το σύνολο είναι σχεδιασμένο γι ...

RIC/ARMONY II 500

Το σετ αποτελείται από αντλία συμπίεσης  με ρυθμιστή, συναγερμό φωτός και ήχου για χαμηλή πίεση, στατική λειτουργία, αερόστρωμα κυψελών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) και λειτουργία μαξιλαριού για το κεφάλι. Το σύνολο είναι σχεδιασμένο γι ...

SY-200 ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ

Κατασκευή από P.V.C. σε μορφή αεροκυψελών υψηλής ποιότητας και αντοχής, με ειδική ανατομική διαμόρφωση η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του Αίματος προσφέροντας καλύτερη Οξυγόνωση των Ιστών. Χρόνος ολοκλήρωσης εισροής αέρος εντός του αεροστρώματος 8 ...

SY/300

Κατασκευή από P.V.C. σε μορφή αεροκυψελών υψηλής ποιότητας και αντοχής, με ειδική ανατομική διαμόρφωση η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του Αίματος προσφέροντας καλύτερη Οξυγόνωση των Ιστών. Χρόνος ολοκλήρωσης εισροής αέρος εντός του αεροστρώματος 8 ...

SY/400

Κατασκευή από πολλαπλούς αεροθαλάμους που συνδέονται μεταξύ τους απο P.V.C. και νάϋλον υψηλής ποιότητας και αντοχής. Με ειδική ανατομική σχεδίαση η οποία βελτιώνει την κυκλοφορία του Αίματος προσφέροντας καλύτερη Οξυγόνωση των Ιστών. Χρόνος ολοκλήρω ...